Spilling rivefabrikk

 

Velkommen til våre nettsider!

 

Riveproduksjon og omvisning på fabrikken

Pris pr. rive er kr 800,- pr stk

Pris pr. person for omvisning er kr 50. , men minimum kr 500.

For mer info eller bestilling, kontakt en av følgende personer:

 

Brosjyre om Spilling rivefabrikk

"Et unikt kulturminne"

Les brosyren her.

 

Spilling

 

En kort historie om Spilling rivefabrikk

En sped begynnelse finner vi midt på 1860-tallet da brødrene Askild og Erik satte opp hus på bnr. 1 med sikte på å lage smie, bakeri og bolig, som igjen kunne huse annen virksomhet. Askild, smeden som mestret alt innen faget, hadde opptil 6 læregutter hos seg i smia. Ettersom tiden gikk, interesserte han seg mer og mer for vannsagene. Han tegnet og laget alt som skulle til for både oppgangs- og sirkelsager. Sagbladene klippet han ut av stålplater, og stanset ut tennene. Kamrekker til framdrift av sagbenken ble også stanset ut. Blader og kamrekker vil du finne inne i smia. Under halvtak vises et av drivhjulene for utstansing av kamrekker. Han drev også som hjulmaker, og det hendte ofte at han tok et tre i skogen som betaling for utført arbeide. Blant alle hans produkter var også riva, og da sønnen hans

O. A. Spilling (1875-1954) overtok smia rundt århundreskiftet, var det enkle redskaper han arbeidet videre med. Den geniale ingeniøren, teknikeren eller oppfinneren om du vil, hadde kun amtskolen som utdanning. Han produserte og laget alt det han trengte av maskinelt utstyr for riveproduksjon, og som du vil se av skisser over hver enkelt etasje, var ikke dette småtterier.

Han fikk medaljer på utstillinger. Bronsemedalje på landets jubileumsutstilling i 1914, senere sølvmedaljer på andre utstillinger. Det siste han i høy alder konstruerte var en automatisk boremaskin for rivetinner. Denne vil du se i 3. etasje. I 1940 ble fabrikken overtatt av O. A. sin svigersønn Torleif Gabrielsen (1907-1991) (bilde på forsiden), som drev fabrikken fram til 1982, da han på grunn av sviktende helse måtte slutte. Etter denne tid har det ikke vært riveproduksjon. Salgsområdet var fra Flekkefjord i vest, til Langesund i øst. Største årsproduksjon var 4.000 river. Etter et fjernsynsprogram i 1980, ble interessen for riva vekket igjen. Mange ville ha den som et samleobjekt, eller til utsmykning på peisvegg eller i entré. Rivene ble den gang sendt over hele landet. Dagens eier, Tor Inge Spilling, sønnesønn av Torleif Gabrielsen, la nytt tak på bygningen, og dermed reddet den fra det store forfall.

I 1997 arrangerte Lindesnes historielag en avstemning gjennom avisen Lindesnes, som førte til at fabrikken ble utpekt til Lindesnes kommunes kulturminne. Ved hjelp av offentlige midler fra kommune og fylke har renoveringsarbeidet pågått siden våren 2003. Som du vil se gjenoppstår fabrikk, sag, basseng og vannrenne, samt et opparbeidet uteområde som det engang var. Alf Rune Vrålstad har hatt ansvaret for restaureringen, noe han har mestret til fulle.

Spilling

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

 

 

Powered by Vigmostadnett. Copyright © 2009 Rivefabrikken.no - All rights reserved.